Jasanmusid logo

Bubnování a hudební kurzy

Pořádáme pravidelné kurzy a setkání s bubnování pro veřejnost na různých místech. Snažíme se vám předat základy hry na djembe, ale zároveň nabídnout a podpořit možnost vlastní improvizace, dát prostor pro vaše vlastní projevení se a zkoušení, co vám nabyté znalosti dovolí.
Pořádáme pravidelné kurzy a setkání s bubnování pro veřejnost na různých místech. Snažíme se vám předat základy hry na djembe, ale zároveň nabídnout a podpořit možnost vlastní improvizace, dát prostor pro vaše vlastní projevení se a zkoušení, co vám nabyté znalosti dovolí.

Bubnování a hudební kurzy

Pořádáme pravidelné kurzy a setkání s bubnování pro veřejnost na různých místech. Snažíme se vám předat základy hry na djembe, ale zároveň nabídnout a podpořit možnost vlastní improvizace, dát prostor pro vaše vlastní projevení se a zkoušení, co vám nabyté znalosti dovolí.

Prožitkové bubnování a hudební kurzy pro veřejnost

Vytváříme prostor pro neorganizované společné hraní, kdy můžete  být sami sebou, se skupinou a s bubnem.

Seznámíte se se základy hry na africké bubny djembe a s dalšími etnickými hudebními nástroji.

Čeká nás i hra na tělo – bodypercussion a hudební relaxace na závěr. Průběh hodin respektuje potřeby skupiny. Část je věnována pilování techniky a učení základních afrických ale i jiných rytmů, část je věnována volnému hraní s využitím naučených sekvencí.

K zážitkům ze společného hraní nepotřebujete hudební vzdělání ani předchozí zkušenost. Je to příjemná aktivní relaxace.

Bubnování pro děti a rodiče s dětmi

Bubnování pro rodiče s dětmi je více otevřeno dětem a potřebě přiblížit jim svět rytmů a zvuků. Ale i rodiče se při těchto setkáních něco naučí.

Bubnování pro děti od 6 do 10 let je plné her, které podporují přirozené dětské schopnosti a rytmickou a hudební hravost. Určitě dojde i na hru na tělo a na pilování základní techniky hry na djembe.

K zážitkům ze společného hraní nepotřebujete hudební vzdělání ani předchozí zkušenost. Je to příjemná aktivní relaxace.

Programy pro školy a školky

Školám i školkám nabízíme jednorázová setkání i cyklus na celé pololetí. Můžete si nás ovšem pozvat i na různé oslavy a setkání.

Setkání ve školách a školkách nejsou muzikoterapií. Nabízejí ale nový pohled na využití hudby a rytmu v pedagogickém procesu. Zveme děti na cestu za zvuky a rytmy. V programu, který využívá muzikoterapeutických postupů, podporujeme přirozenou dětskou hravost a vnímavost, cit pro rytmus, melodii, tóny, jejich délku a výšku. Prostřednictvím her také například rozvíjíme motorické schopnosti, orientaci v prostoru, smysl pro skupinovou spolupráci a schopnost individuální prezentace.

Při setkáních, která trvají 45 minut, pracujeme s rytmickými i melodickými nástroji z celého světa. Výraznou část věnujeme skupinové hře na bubny djembe (africké bubny). Program uzavírá relaxace při živé hudbě.

Proč bubnovat?

Bubnování oběma rukama působí na propojení a vyladění mozkových hemisfér, přispívá k rozvoji koordinace. Pomáhá při problémech s psaním, čtením a řečí. Při bubnování ze sebe také uvolňujeme emoce, napětí, agresi, stres… 

Jednorázová setkání s bubny

Jde o netradiční hudební program na cca 45 minut kdy dětem projde rukama několik hudebních nástrojů, vyzkouší si hru na vlastní tělo. Pracujeme v kruhu, vždy pouze se skupinou tvořenou např. jednou třídou, tedy do 30 dětí, program stojí na pevných základech, má jasně danou strukturu. I pro jednorázové setkání máme definované cíle, kterých chceme dosáhnout, program vždy přizpůsobujeme ladění a schopnostem skupiny.

Učitelé se mohou účastnit s dětmi, nebo jen pozorovat

Setkání mohou být různě zaměřená

Například zeměpisně – Hudební cesta kolem světa, práce s vlastním tělem – hodina pouze s bodypercussion (hra na tělo), pouze bubnování, vytváříme společné hudební dílo, hrajeme na to, co je po ruce (improvizace), hodně zpíváme (a nemusíme se to dlouze učit), sociometrické hry, atp… 

Hudební cykly

V rámci pravidelných setkání jdeme více do hloubky v jednotlivých krocích, pracujeme na zvládání krátkých rytmických úseků a jejich opakování, pracujeme na vnímání výšky a délky tónu, rozvíjíme cit pro tempo, hlasitost projevu, rozvíjíme spolupráci ve skupině, rozvíjíme shopnost vlastní prezentace, sluchovou orientaci v prostoru, nonverbální komunikaci.

Děti se seznámí s různými etnickými nástroji, umí je pojmenovat a rozeznít.

Každé setkání uzavírá relaxace – i odpočívání je potřeba se naučit, s námi je to při živé hudbě. 

Obvykle dojíždíme na jedno místo v průběhu jednoho pololetí vždy 1x za dva týdny. Vychází obvykle 8 – 10 setkání za ploletí.

Firemní a společenské akce, oslavy

V létě jezdíme na festivaly, tábory, pořádáme vícedenní pobyty. Můžete si nás pozvat na pobytové akce, firemní setkání…

V rámci společné bubnování pro firemní kolektivy spolupracuji s kouči.

Pomocí expresicních technik můžeme pracovat na konkrétní zakázce, nebo napomoci uvolnění a aktivní relaxaci přetížených zaměstnanců a managerů.

Pokud si nás chcete pozvat, zavolejte, napište e-mail. Domluvíme se.